Kon­takt

Gut Bod­man Forst

Rei­ner Bickel, Dipl. Ing. Forst (FH), Betriebs­lei­ter
Edgar Grund­ler, Wald­fach­ar­bei­ter
Flo­rian Hil­le­brand, Wald­fach­ar­bei­ter (der­zeit auf Meis­ter­schu­lung)
Jona­than Hirsch, Aus­zu­bil­den­der

Schloß­str. 11
D‑78351 Bod­man-Lud­wigs­ha­fen

forst@bodman.de
Tele­fon: 07773/5024
Mobil: 0171/3332786
Fax: 07773/920504